Tính tiền trên giấy tờ
Nếu người bị thiệt hại được bồi thường theo trách nhiệm dân sự không sửa xe hoặc không sửa xe ngay, thì người đó có thể yêu cầu công ty bảo hiểm trả tiền cho mình. Việc thanh toán tiền theo phương pháp này được gọi là tính tiền trên giấy tờ hoặc tính tiền theo bản giám định. Chi phí sửa xe sẽ được trả trên cơ sở giá netto (không có tiền thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp bị thiệt hại toàn bộ công ty bảo hiểm sẽ tìm cách trả giá thấp nhất. Nếu tổng số tiền của  giá còn lại của xe và giá tiền mua xe tương tự thấp hơn tiền sửa xe, thì người bị thiệt hại chỉ sẽ được trả số tiền bằng giá mua xe tương tự trừ đi giá tiền còn lại của xe. Công ty bảo hiểm cho rằng người bị thiệt hại có thể bán lại xe mình cho người có thể sử dụng nó và vì vậy người bị thiệt hại sẽ có đủ tiền để mua xe tương tự. Nếu người bị thiệt hại sau này quyết định mang xe đi sửa thì người đó có thể lấy lại tiền thuế giá trị gia tăng mà người đó phải trả; để thực hiện việc này người đó phải nộp hóa đơn tính tiền sửa xe cho công ty bảo hiểm. Với giấy chứng nhận sửa xe của một giám định viên độc lập người đó có thể đòi tiền bồi thường cho khoảng thời gian không sử dụng được xe trong thời gian sửa xe.

Quá sơ xuất
Trong điều kiện bảo hiểm (AKB) của hầu hết các công ty bảo hiểm đều có mục „quá sơ xuất“ là lý do để không bồi thường. Nếu vì quá sơ xuất mà vi phạm các bổn phận cẩn thận trên đường giao thông công cộng thì công ty bảo hiểm có thể không chịu bồi thường đặc biệt trong việc bảo hiểm xe. Trong quá khứ điều lệ này đã đưa đến rất nhiều kiện tụng để quyết định về hành vi „quá sơ xuất“. Luật pháp ở Đức không thống nhất trong vấn đề này và trong khoảng thời gian qua người ta có khuynh hướng cho rằng lỗi lầm trong chốc lát không là một hành vi quá sơ xuất. Điều này xảy ra khi người chạy xe vượt đèn đỏ. Nhưng chạy xe với vận tốc quá cao và gây ra tai nạn thông thường được cho là một hành vi quá sơ xuất.
Hướng dẫn: Một vài công ty bảo hiểm có thông báo bỏ điều lệ„không đồng ý vì quả sơ xuất“.

Thiệt hại được bồi thường theo trách nhiệm dân sự
Khi có thiệt hại được bồi thường theo trách nhiệm dân sự thì người gây ra tai nạn phải bồi thường người bị thiệt hại theo điều 249 Bộ luật dân sự. Người bị thiệt hại phải được bồi thường để người đó có được lại tình trạng như là không có tai nạn xảy ra. Khi xảy ra thiệt hại được bồi thường theo trách nhiệm dân sự thì theo quy định pháp luật hiện hành công ty bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người gây ra tai nạn phải thay mặt người đó bồi thường (điều 3 Luật bảo hiểm trách nhiệm dân sự)

Tỷ lệ lỗi (nếu phải chịu một phần lỗi)
Trường hợp tai nạn giao thông xảy ra không chỉ vì lỗi của một bên thì trách nhiệm bồi thường sẽ được chia ra. Tỷ lệ lỗi 25% cho bên A có nghĩa là bên B  phải bồi thường 75% thiệt hại xảy ra với A. Ngược lại B được A bồi thường 25% cho thiệt hại của mình.

Hướng dẫn: xem mục chịu một phần lỗi, nguy hiểm khi sử dụng xe, luật định tỷ lệ

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.