Dưới mục căn bản giám định trên trình đơn bên trái bạn có nhiều định nghĩa khác nhau được xếp theo thứ tự ABC. Bạn có thể bấm vào mẫu tự thích hợp để xem tài liệu mà bạn muốn. Nếu cần tôi sẵn sàng cố vấn bạn.
Tối đa 130%
Giấy chuyển nhượng
Chi phí đăng ký xe và chi phí đăng ký bỏ xe
Thời gian không sử dụng được xe
Thiệt hại nhỏ
Nguy hiểm khi sử dụng xe
Thiệt hại khi sử dụng xe
Giám định thiệt hại
Tính tiền trên giấy tờ
Quá sơ xuất
Thiệt hại được bồi thường theo trách nhiệm dân sự
Tỷ lệ lỗi (nếu phải chịu một phần lỗi)
Thiệt hại được bảo hiểm hai chiều bồi thường
Chào giá
Thuế giá trị gia tăng
Xe thuê
Chịu một phần lỗi
Phụ phí được trả trọn gói khi bị tai nạn được bồi thường theo trách nhiệm dân sự
Bồi thường vì không sử dụng xe được
Nhiệm vụ
Kiểm tra hợp lý
Quyền chọn tỷ lệ
Chi phí luật sư
Cố vấn luật
Xác nhận sửa xe
Thời gian sửa xe
Chi phí sửa xe / Tuyên bố đảm nhận trả chi phí
Giá trị còn lại
Chi phí giám định
Thủ tục giám định
Thông báo bị thiệt hại
Nhiệm vụ giữ thấp mức độ thiệt hại
Chỉ số tính tiền làm việc mỗi giờ
Thuế doanh thu xem thuế giá trị gia tăng
Chi phí trữ xe thay thế cho thương gia
Cam đoan sẽ trả tiền bồi thường
Quyền chỉ định trong trường hợp được bảo hiểm hai chiều bồi thường
Thời gian cần thiết để mua lại xe tương tự
Giá mua xe tương tự
Giảm giá trị
Giá trị hiện thời

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.