Thuế giá trị gia tăng / Thuế doanh thu
Theo nguyên tắc thì đây là thuế thông thường được tính cho hàng hóa và dịch vụ với tỷ giá tính thuế là 7% và 19%. Trong trường hợp tiền thuế được tính trên cơ sở giá chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán lại thì tiền thuế doanh thu sẽ nằm ở tỷ giá khoảng 2 %. Đây là mục thuế chủ yếu được áp dụng cho các cửa hàng bán ô tô.
Đối với các tai nạn xảy ra sau ngày 01-08-2002 được áp dụng điều 249 Bộ luật dân sự.
(1) Những người có trách nhiệm bồi thường phải tái tạo lại tình trạng mà ở trong tình trạng đó không có điều kiện bắt buộc bồi thường.
(2) Nếu phải bồi thường vì có người bị thương hoặc đồ vật bị thiệt hại, thì người bị thiệt hại có thể đòi trả tiền thay gì sửa chữa hoặc điều trị.
Khi có đồ vật bị thiệt hại thì theo câu 1 chỉ bắt buộc trả tiền thuế giá trị gia tăng khi thật sự có trả tiền thuế này. Quy định về thuế giá trị gia tăng sau khi tai nạn ô tô xảy ra. Tiền thuế giá trị gia tăng chỉ được hoàn lại khi thật sự có trả tiền thuế này. Trong trường hợp tai nạn xảy ra và được thanh toán trên cơ sở bị thiệt hại toàn bộ thì giá tiền mua lại xe tương tự sẽ bị trừ bớt đi tiền thuế giá trị gia tăng. Đặc biệt tuổi xe là một yếu tố quan trọng trong quyết định trừ tiền thuế giá trị gia tăng khi có tai nạn xảy ra. Người giám định viên được thuê để định mức độ thiệt hại sẽ xác định tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng của xe trên trị trường, 19% theo nguyên tắc, hoặc 2% trên cơ sở giá chênh lệch hoặc không có thuế giá trị gia tăng. Hoàn lại thuế giá trị gia tăng khi thanh toán trên giấy tờ, khi sửa xe và khi bị thiệt hại toàn bộ. Khi thanh toán bằng cách tính trên giấy tờ bạn thường có vấn đề khó khăn với bảo hiểm của đối phương. Khi tính tiền mua lại xe tương tự công ty bảo hiểm thường trừ đi 19% của giá tiền mua lại xe tương tự là tiền thuế giá trị gia tăng. Các công ty bảo hiểm thường không phân biệt giữa xe được bán với giá có thuế giá trị gia tăng và xe tư nhân bán không có ghi tiền thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp sửa xe người bị thiệt hại được quyền đòi tiền sửa xe kể cả tiền thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn sửa xe và/hoặc của một phần hóa đơn. Nếu có nghi vấn về việc bồi thường thiệt hại bạn hãy đến nhờ luật sư hoặc giám định viên cố vấn.

Thí dụ tính tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp xe bị thiệt hại toàn bộ:
Tai nạn xảy ra gây thiệt hại toàn bộ ba xe:
a) xe BMW 725 TDI mới mua được 6 tháng
b) xe VW Passat 4 năm
c) xe Opel Corsa 15 năm
Trong ba trường hợp được tính tiền mua lại xe tương tự nhưng thật sự bạn không mua lại xe thay thế.
Quan trọng ở đây là tỷ lệ của thuế giá trị gia tăng trong giá tiền của xe tương tự do các cửa hàng uy tín bán.
Ở đây có các quy định bồi thường như sau:
a) xe BMW 725 TDI 725 mới mua được sáu tháng thường được bán với tỷ lệ thuế bình thường, nghĩa là người bị thiệt hại sẽ được trả tiền bồi thường bằng giá tiền xe tương đương trừ đi 19% tiền thuế giá trị gia tăng.
b) xe VW Passat 4 năm thường được các cửa hàng bán xe cũ bán giá với tiền thuế chênh lệch, nghĩa là tiền thuế giá trị gia tăng không được ghi ra. Người bị thiệt hại được trả tiền cho xe có giá trị tương đương trừ đi tiền thuế theo phỏng đoán (khoảng 2%).
c) xe Opel Corsa 15 không còn được bán trong cửa hàng. Vì vậy người bị thiệt hại phải mua xe trên thị trường tư nhân. Trong giá xe không có thuế giá trị gia tăng, vì vậy người bị thiệt hại được trả lại tiền xe mà không bị trừ.
Thí dụ tính tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp sửa xe
Thí dụ:
Giám định viên định tiền sửa xe là 10.000,00 € netto = 11.900,00 € brutto. Người bị thiệt hại quyết định
a) không sửa xe,
b) mang xe đến xưởng sửa theo bản giám định,
c) chỉ mua đồ phụ tùng,
d) chỉ sửa một phần,
e) thương lượng với xưởng sửa xe được giá 10.500,00 € để sửa toàn bộ.
Việc bồi thường được tiến hành:
Trong trường hợp a) người bị thiệt hại được trả 10.000,00 € netto, vì người đó không có giấy chứng nhận có trả thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp b) người đó được trả 11.000,00 € vì người đó sửa xe có hóa đơn theo bản giám định và có hóa đơn chứng nhận có trả tiền thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp c) người đó được trả 10.000,00 € cũng như các phần tiền thuế giá trị gia tăng cho các đồ phụ tùng mà người đó mua có hóa đơn chứng nhận.
Trường hợp d) người đó được trả 10.000,00 € và phần thuế giá trị gia tăng cho thực hiện sửa xe một phần.
Trường hợp e) người đó chỉ được trả số tiền ghi trên hóa đơn tính tiền sửa toàn bộ xe.

Xe thuê
Trường hợp tai nạn xảy ra được bồi thường theo trách nhiệm dân sự thì người bị thiệt hại có quyền thuê xe trong khoảng thời gian sửa xe hoặc trong khoảng thời gian cần thiết để mua lại xe tương tự. Người bị thiệt hại phải chứng minh với công ty bảo hiểm rằng người đó cần xe và thật sự sử dụng xe thường xuyên.

Chịu một phần lỗi
Nếu không thể định lỗi được rõ khi tai nạn xảy ra thì cả hai bên hoặc nhiều người gây ra tai nạn phải chịu lỗi. Trong trường hợp này tiền bồi thường sẽ được tính trên cơ sở tỷ số lỗi.

Phụ phí được trả trọn gói khi bị tai nạn được bồi thường theo trách nhiệm dân sự
Trong các trường hợp tai nạn được bồi thường theo nhiệm dân sự người bị thiệt hại cũng có quyền đòi bồi thường các phụ phí do tai nạn gây ra. Trong đó gồm có chi phí điện thoại, tiền tem, tiền giấy, chi phí đi lại v.v. Vì thông thường không thể chứng minh chi tiết các phần phụ phí này nên pháp luật quy định số tiền trọn gói cho các chi phí này (phụ phí được trả trọn gói). Hiện tại số tiền này được định từ 20,00 đến 30,00 Euro và có thể đòi trả mà không cần giấy chứng nhận. Nếu còn có chi phí khác, bạn phải nộp giấy chứng nhận.

Tiền bồi thường vì không sử dụng xe được
Nếu người bị thiệt hại được bồi thường theo trách nhiệm dân sự không thuê xe trong khoảng thời gian sửa xe hoặc khoảng thời gian tìm mua xe tương tự, thì người đó có quyền yêu cầu trả tiền bồi thường cho mỗi ngày. Tiền bồi thường mỗi ngày tùy thuộc vào cấp hạng xe bị tai nạn và sẽ được giám định viên xe cơ giới định. Để được trả phần tiền này khi mang xe đi sửa bạn cần phải có giấy chứng nhận sửa xe của giám định viên.

Nhiệm vụ
Nhiệm vụ và các bổn phận của người mua bảo hiểm có đối với công ty bảo hiểm xe cơ giới. Thí dụ đó là nhiệm vụ thông báo kịp thời tai nạn, tích cực tham gia làm sáng tỏ tình hình hoặc nhờ cảnh sát hoặc thợ săn xác nhận khi bị tai nạn với thú rừng. Nếu người mua bảo hiểm không thực hiện các nhiệm vụ này, thì công ty bảo hiểm có thể sẽ không trả tiền hoặc đòi tiền lại trong trường hợp bồi thường theo trách nhiệm dân sự.

Kiểm tra hợp lý
Khi kiểm tra hợp lý người ta sẽ kiểm tra xem sự thiệt hại có phải là một sự việc xảy ra ngoài ý và có hợp lý hay không khi điều tra xem xét lại quá trình xảy ra tai nạn.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.