Tối đa 130%
Nếu chi phí sửa chữa đắt hơn giá tiền mua xe tương tự đến 30%, thì người bị thiệt hại vẫn có thể cho sửa xe trong trường hợp người đó tiếp tục sử dụng và xe được sửa chuyên nghiệp.
Hướng dẫn: Điều lệ này chỉ được áp dụng trong trường hợp thiệt hại được đền bù theo trách nhiệm dân sự.

Giấy chuyển nhượng

Nhiều người bị thiệt hại không muốn ứng trước tiền sửa xe, tiền kéo xe, tiền thuê xe hoặc tiền thuê giám định viên và đồng ý nhượng lại số tiền ghi trong hóa đơn của mình. Theo nguyên tắc giấy chuyển nhượng này chỉ có mục đích bảo đảm. Mỗi người bị thiệt hại có bổn phận tự đòi tiền bồi thường của công ty bảo hiểm. Khi có giấy chuyển nhượng có ký tên thì công ty bảo hiểm sẽ chuyển tiền trả trực tiếp cho công ty viết hóa đơn và người bị thiệt hại không phải tự trả tiền. Khi có làm giấy chuyển nhượng có ký tên cho một hóa đơn sửa xe thì người bị thiệt hại không phải trả tiền khi đến lấy xe, và xưởng sửa xe sẽ được công ty bảo hiểm trực tiếp trả tiền. Hóa đơn chỉ được trả đến mức tiền được bồi thường. Nếu người bị thiệt hại có một phần lỗi thì người đó phải tự trả phần tiền trong hóa đơn mà người đó phải chịu trách nhiệm.

Chi phí đăng ký xe và chi phí đăng ký bỏ xe

Trường hợp xe bị thiệt hại toàn bộ và được bồi thường theo trách nhiệm dân sự, thì người bị thiệt hại có quyền đòi tiền đăng ký bỏ xe cũng như tiền đăng ký xe mua thay thế.

Thời gian không sử dụng được xe

Trong trường hợp được bồi thường theo trách nhiệm dân sự và bạn cần xe của mình nhưng không thể sử dụng xe được thì bạn có quyền đòi xe thay thế hoặc đòi trả tiền bồi thường vì không sử dụng xe được. Nếu xe còn chạy được thì thời gian không sử dụng được xe bắt đầu vào thời điểm sửa xe và kết thúc vào ngày đến xưởng sửa xe lấy xe về. Nếu xe không chạy được nữa hoặc không có an toàn giao thông thì thời gian không sử dụng được xe bắt đầu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nếu xe bị thiệt hại hoàn toàn hoặc không chạy được nữa thì thời gian không sử dụng được xe kết thúc vào ngày đăng ký xe thay thế, nhưng trễ nhất khi thời hạn cần thiết để  mua xe do giám định viên xác định kết thúc. Ngoài ra cũng phải lưu ý đến khoảng thời gian suy nghĩ mà luật pháp cho phép để người chủ xe quyết định mang xe đi sửa hoặc bán xe lại. Khoảng thời gian này bao gồm nhiều ngày và bắt đầu sau khi giám định viên thông báo kết quả. Trong trường hợp riêng biệt bạn nên thuê luật sư để định khoảng thời gian không sử dụng được xe.

Các thiệt hại nhỏ

Các thiệt hại được xem là thiệt hại nhỏ khi người không chuyên nghiệp có thể nhận ra rằng đó là thiệt hại nhỏ, đặc biệt bên ngoài xe. Điều này xảy khi xe bị móp hoặc bị trầy một ít và tiền sửa chữa sẽ không nhiều hơn 750,00 Euro. Nhưng ở đây xe cũng phải an toàn giao thông và an toàn sử dụng. Trong những trường hợp này công ty bảo hiểm bồi thường trách nhiệm dân sự có thể từ chối không trả tiền cho giám định viên do người bị thiệt hại thuê với lý do rằng người đó có nhiệm vụ giữ thấp mực độ thiệt hại. Bạn có thể tính tiền trên cơ sở chào giá hoặc hóa đơn xưởng sửa xe. Bạn nên tự chụp ảnh hoặc nhờ xưởng xe chụp ảnh chỗ xe bị thiệt hại. Xe không được xem là bị thiệt hại ít khi không chắc chắn rằng xe không bị hư ngầm không thấy được (thí dụ như hư tại các phần nằm trong xe, đụng bánh hoặc trục gắn xe kéo) hoặc khi cần có giám định viên độc lập để định giá trị bị giảm của xe hoặc chi phí sửa xe (thí dụ như xe cũ bị thiệt hại toàn bộ vì tiền sửa xe bằng hoặc cao hơn giá trị xe). Khi có sự bất đồng về mức độ thiệt hại thì quyết định thuê giám định viên là một điều hợp lý. Nếu có điều nghi vấn, giám định viên hoặc luật sư của bạn sẵn sàng cố vấn bạn.

Nguy hiểm khi sử dụng
Theo điều 7 Luật giao thông thì người lái xe và chủ xe chịu trách nhiệm cho các nguy hiểm khi sử dụng xe, ngay cả trong trường hợp người đó không có lỗi. Xe cơ giới là một nguy hiểm được sử dụng trong giao thông và khi các thành phần xe bị rơi xuống không phải vì lỗi của người lái xe cũng có thể gây ra thiệt hại. Vì vậy theo nguyên tắc mỗi người chủ xe phải bồi thường cho các thiệt hại xảy ra khi sử dụng xe. Trách nhiệm bồi thường vì nguy hiểm khi sử dụng chỉ không còn nữa khi người có quan hệ với tai nạn có lỗi lớn hoặc tai nạn xảy ra không thể tránh được mặc dù người lái xe rất cẩn thận (sự kiện không thể tránh được). Trên cơ sở  nguy hiểm khi sử dụng xe ô tô thường phải chịu 25% lỗi. Xe tải và xe thương mại phải chịu phần lỗi cao hơn, và xe máy thấp hơn.

Thiệt hại khi sử dụng
Bảo hiểm hai chiều (Kaskko) không bồi thường các thiệt hại xảy ra khi sử dụng xe bình thường. Điều này có nghĩa là công ty bảo hiểm sẽ không trả tiền bồi thường cho các thiệt hại không phải do tác dụng từ ngoài gây ra trong lúc sử dụng xe. Một thí dụ điển hình là xe tải có thùng lật bị thiệt hại trong lúc lật thùng để đổ hàng xuống xe. Nếu xe bị lật trong lúc đang xuống hàng vì nền đất dưới xe bị lún, thì theo luật mới việc này được xem là tai nạn và không phải bị thiệt hại trong lúc đang sử dụng. Điều này cũng được áp dụng khi xe rơ-moóc bị sụp xuống trong lúc đang chạy vì xe ô tô kéo bị trượt.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.